Waarom geen gerecylede flessen ? MIcroplastics!


Hoewel het recyclen van plastic op het eerste gezicht een positieve stap lijkt te zijn, is het dat niet. Uiteindelijk wordt plastic bij herhaald recyclen microplastic!

Microplastics

Microplastics, kleine deeltjes plastic met een diameter van minder dan 5 millimeter, zijn een groeiende zorg voor het milieu en de menselijke gezondheid. Ze ontstaan door de afbraak van grotere plastic voorwerpen of worden opzettelijk toegevoegd aan producten zoals cosmetica en sommige kleding. Het recyclen van plastic flessen is echter een bron van microplastics!

Het recycling proces en microplastics

Bij het recyclen van plastic flessen worden deze vaak vermalen tot kleine korrels, bekend als plastic pellets.. Deze pellets worden vervolgens gebruikt bij de productie van nieuwe plastic producten, waaronder flessen. Tijdens dit proces kunnen microplastics worden gegenereerd door wrijving en slijtage van het plastic.

Bovendien kunnen externe microplastics tijdens het transport en de opslag van gerecyclede materialen in het recyclingsysteem terechtkomen. Dit betekent dat het gerecyclede plastic in de flessen die we dagelijks gebruiken, besmet zijn met microplastics, waardoor het onopgemerkt onze leefomgeving binnendringt.

Beperkingen in de praktijk:

 In de praktijk kan gerecycled plastic niet oneindig vaak hergebruikt worden. Bij iedere keer dat gerecycled plastic opnieuw gerecycled wordt worden de stukjes kleiner en de kwaliteit minder. Het herhaaldelijk vermalen van plastic zal leiden tot de vorming van microplastics, omdat de plastic deeltjes steeds kleiner worden. Een fles kan 3 tot 7 keer gerecycled worden tot het plastic uiteenvalt in microplastics

Microplastics: Een Gevaar voor Milieu en Gezondheid

De aanwezigheid van microplastics in gerecyclede plastic flessen heeft verstrekkende gevolgen voor het milieu. Deze kleine deeltjes kunnen waterwegen binnendringen en mariene ecosystemen vervuilen, waar ze een bedreiging vormen voor zeedieren en hun leefgebieden. Daarnaast kan het binnendringen van microplastics in de voedselketen onvoorspelbare gevolgen hebben voor menselijke gezondheid.

Recent onderzoek wijst uit dat microplastics in waterbronnen, inclusief drinkwater, zijn aangetroffen. Hoewel de gezondheidseffecten nog niet volledig begrepen zijn, suggereren sommige studies dat microplastics in verband kunnen worden gebracht met ontstekingsreacties